Mon. Jul 6th, 2020

Day: March 5, 2019

नेपाल सरकार के कर्मचारी द्वारा भारत में अपनी तालिम को निरन्तरता प्रदान

  नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय के  २२ कर्मचारी की तीसरी टोली  ‘इन्स्टिच्यूट अफ गभर्मेन्ट अकाउन्ट्स