Wed. Nov 14th, 2018

फेसबुममा तपार्ईको अकाउण्ट किन अनएभलिबल भन्छ त श्रद्धा

चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष करेंगें आयोग : निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा

हिमालिनी डेस्क काठमांडू, ८ अक्टूबर । निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा ने कहा— “चुनाव को स्वच्छ