Sun. Oct 1st, 2023

rashifal

आज का पंचांग: आज दिनांक 1 अक्टुबर 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????? *पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि

आज का पंचांग: आज दिनांक 30 सितंबर 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ब्रह्मादयसुरासर्वेऋयःपितरस्तथा* *आगच्छन्तुमहा भागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः।* *एकैकस्य तिलैर्मिश्रां

आज का पंचांग: आज दिनांक 29 सितबर 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ आतापी भक्षितो येन वातापी च

आज का पंचांग: आज दिनांक: 28 सितंबर 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *अनंत संसार महासुमद्रे मग्रं समभ्युद्धर वासुदेव।*

आज का पंचांग: आज दिनांक 27 सितंबर 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो

आज का पंचांग: आज दिनाक 26 सितंबर 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *देवेश्वराय देवश्य, देव संभूति कारिणे। प्रभावे

आज का पंचांग आज दिनांक 25 सितंबर 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? ॐ नमो नारायणाय।। ॐ नमो भगवते

आज का पंचांग: आज दिनांक 24 सितंबर 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *नम: सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।* *त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे

आज का पंचांग: आज दिनांक 23 सितंबर 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानु सारिणीम् तारिणींदुर्गसं

आज का पंचांग: आज दिनांक 22 सितंबर 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनी।* *रासेश्वरि नमस्तेऽस्तु कृष्ण

आज का पंचांग: आज दिनांक: 21 सितंबर 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? ध्येयः सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिंचिनुतं शरण्यम्।

आज का पंचांग: आज दिनांक 20 सितंबर 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।* *जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय:

आज का पंचांग: आज दिनांक 19 सितंबर 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ नमो व्रातपतये। नमो गणपतयेनम:प्रमथपतये।* *नमस्तेऽस्तु

आज का पंचांग: आज दिनांक 17 सितंबर 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ आगच्छ भगवन्देवः, विश्वकर्मा विशारदः। सर्व

आज का पंचांग: आज दिनांक 16 सितंबर 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांग मिदसुप्रभातम्।।* ???????????????????? *कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते

आज का पंचांग: आज दिनांक 15 सितंबर 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा

आज का पंचांग: आज दिनांक: 14 सितंबर 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *विष्णवे जिष्णवे शाङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणिरागिणे जानकीजानये।*

आज का पंचांग: आज दिनांक 13 सितंबर 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्।*

आज का पंचांग: आज दिनांक 12 सितंबर 2022 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्।*

आज का पंचांग: आज दिनांक 11 सितंबर 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *श्री कृष्ण चन्द्र कृपालु भजमन, नन्द

आज का पंचांग: आज दिनांक10 सितंबर 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा

आज का पंचांग: आज दिनांक 9 सितंबर 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांग मिदसुप्रभातम्।।* ???????????????? *ॐ नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय

आज का पंचांग: आज दिनांक 8 सितंबर 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं

आज का पंचांग: आज दिनांक: 7 सितंबर 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? ध्येयः सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिंचिनुतं शरण्यम्।

आज का पंचांग आज दिनांक 6 सितंबर 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *श्री कृष्ण चन्द्र कृपालु भजमन, नन्द

आज का पंचांग: आज दिनांक 5 सितंबर 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटि शतेन च।* *दुर्लभा

आज का पंचांग: आज दिनांक 4 सितंबर 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं,* *वन्दे

आज का पंचांग: आज दिनांक 3 सितंबर 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *गावो ममाग्रतो नित्यं गाव: पृष्ठत एव

आज का पंचांग:- आज दिनांक 2 सितंबर 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांग मिदसुप्रभातम्।।* ???????????????????? नम: कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठ निभाय च।

आज का पंचांग:-*आज दिनांक1 सितंबर 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *त्यक्त्वा सुदुस्त्य जसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ

आज का पंचांग: आज दिनांक 31 अगस्त 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? ध्येयः सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिंचिनुतं शरण्यम्।

आज का पंचांग आज दिनांक 30 अगस्त 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *नमो व्रातपतये नमो गणपतये। नम: प्रथमपत्तये।नमस्तेऽस्तु

आज का पंचांग: आज दिनांक 29 अगस्त 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *जय शंभु नाथ दिगम्बरम्। करुणाकरं जगदीश्वरम्।।*

आज का पंचांग आज दिनांक 28 अगस्त 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ????????????????????  ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं,वन्दे जगत्कारणम्।

आज का पंचांग: आज दिनांक 27 अगस्त 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *चलत् क्वणत् कंकण नूपुरायै पादाब्ज राजत्

आज का पंचांग: आज दिनांक 26 अगस्त 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? कस्तूरिका कुंकुम चर्चितायै चितारजः पुंज विचर्चिताय।

आज का पंचांग: आज दिनांक 25 अगस्त 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *चाम्बेये गौरार्थ शरीराकायै कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय!

आज का पंचांग: आज दिनांक 24 अगस्त 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *मंदार माला कलितालकायै कपालमालंगित शेखराय!* *दिव्याम्बरायै

आज का पंचांग: आज दिनांक 23 अगस्त 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? जय कैलास निवास प्रमाथ गणाधीश भू

आज का पंचांग: आज दिनांक 22 अगस्त 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो

आज का पंचांग: आज दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार* शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च

आज का पंचांग:आज दिनांक 20 अगस्त 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।* *मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः

आज का पंचांग:आज दिनांक 19 अगस्त 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *शांताकारं शिखर शयनं नीलकंठ सुरेशं, विश्वाधांर

आज का पंचांग:आज दिनांक 18 अगस्त 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।* *नित्याय शुद्धाय

आज का पंचांग:-* *आज दिनांक:-* *17 अगस्त 2023 गुरुवार* शुभसंवत् :- 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *चाम्बेये गौरार्थ शरीराकायै कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय

आज का पंचांग: आज दिनांक 16 अगस्त 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं

आज का पंचांग: आज दिनांक14 अगस्त 2023 सोमवार* शुभसंवत् :-2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ????????????????????  ॐ *वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे

आज का पंचांग: आज दिनांक 13 अगस्त 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? महिम्नः पारं ते परमविदुषो यज्ञसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना

आज का पंचांग: आज दिनांक 12 अगस्त 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा

आज का पंचांग:-* *आज दिनांक:- 11 अगस्त 2023 शुक्रवार* शुभसंवत् :-2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं

आज का पंचांग: आज दिनांक 10 अगस्त 2023 गुरुवार शुभसंवत् 2040

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः

आज का पंचांग: आज दिनांक 9 अगस्त 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा

आज का पंचांग: आज दिनांक 8 अगस्त 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *जय शंभु नाथ दिगम्बरम्। करुणाकरं जगदीश्वरम्।।*

आज का पंचांग: आज दिनांक 7 अगस्त 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं,वन्दे जगत्कारणम्।*

आज का पंचांग:- आज दिनांक 6 अगस्त 2023 रविवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *कुमकुम चन्दन लेपित लिङ्गं पङ्कज हार

आज का पंचांग: आज दिनांक 5 अगस्त 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्।* *दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥*

आज का पंचांग आज दिनांक 4 अगस्त 2023 शुक्रवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम्।* *सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥*

आज का पंचांग:आज दिनांक:3 अगस्त 2023 गुरुवार

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गम्।* *रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि

आज का पंचांग:- आज दिनांक 2 अगस्त 2023 बुधवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।* ???????????????????? *ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम्।* *जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥*

आज का पंचांग: आज दिनांक 1 अगस्त 2023 मंगलवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च

आज का पंचांग: आज दिनांक 31 जुलाई 2023 सोमवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांग मिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर

आज का पंचांग:-* *आज दिनांक:- 30 जुलाई 2023 रविवार* शुभसंवत् :-2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांगमिदं सुप्रभातम्।।* ???????????????????? *ॐ हौं ॐ जूं सः भूर्भुवः

आज का पंचांग: आज दिनांक 29 जुलाई 2023 शनिवार शुभसंवत् 2080

*नक्षत्रयोगशशिसूर्यनित्यम्,* *तिथिवारलग्नं दिवसं नमामि।* *आचार्यराधाकांतकृतं वै* *करोतुपंचांग मिदसुप्रभातम्।।* ???????????????????? *नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म